בידוריו

בית הספר הבינלאומי לאומנויות לחימה

סרטונים

להרשמה » התקשרו עכשיו 052-2585531

ילדים

אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 1
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 2
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 3
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 4
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 5
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 6
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 7
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 8
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 9
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 10
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 11
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 12
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 13
סיכום שנה
בי-דו-ריו ילדים 2016

קיקבוקס

אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 1
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 2
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 3
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 4
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 5
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 6
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 7
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 8
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 9
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 10
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 11
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 12
אימון קיקבוקס ילדים מרץ 2015 - חלק 13
חגורה שחורה מול חגורה חומה
חגורות חומות קרב קצר 1
חגורות חומות קרב קצר 2
אישה מול גבר קרב עמידה כולל הורדה לקרקע
קרב משולב קיקבוקס והורדה לקרקע
סיכום שנה
בי-דו-ריו ילדים 2016
מבחנים לחגורות שחורות
הדגמה של מדריכים וחגורות שחורות

קראטה

חגורה שחורה מול חגורה חומה
1 תוקף מגן חגורות חומות
חגורות חומות קרב
תוקף מגן חגורות חומות 2
הדגמה של קאטות
סיכום שנה
בי-דו-ריו ילדים 2016
מבחנים לחגורות שחורות

MMA

קרב MMA
קרב משולב קיקבוקס והורדה לקרקע
סיכום שנה
בי-דו-ריו ילדים 2016
מבחנים לחגורות שחורות
הדגמה של מדריכים וחגורות שחורות

האבקות

חגורות חומות האבקות 1
חגורות חומות האבקות 2
קרב האבקות בעמידה וקרקע
סיכום שנה
בי-דו-ריו ילדים 2016
מבחנים לחגורות שחורות

הגנה עצמית

בחורה מול 3 תוקפים
הגנה עצמית מול מקל
הגנה עצמית האבקות

נשים

בחורה מול 3 תוקפים
הגנה עצמית מול מקל
הגנה עצמית האבקות
אישה מול גבר קרב עמידה כולל הורדה לקרקע

גרפלינג

קרב האבקות בעמידה וקרקע
תפיסות מעמידה, הורדה לקרקע ונעילות
סיכום שנה
בי-דו-ריו ילדים 2016
מבחנים לחגורות שחורות