אירגונים

להרשמה » התקשרו עכשיו 052-2585531

בידוריו בית הספר הבינלאומי לאומנויות לחימה

כל מדריכי בית הספר הינם חגורות שחורות מוסמכי ווינגייט ובעלי תעודות בינלאומיות.
בית הספר עצמו חבר במספר אירגונים בינלואומיים.

יושינקאן - YUUSHINKAN

ZENDOKAI

U.S.A.S.A.K.I

ZENGOJUKAIKAN

W.T.B.A